เข้าสู่ระบบ
อีเมล์ : 
รหัสผ่าน : 


  เมนู

  ลิงค์เพื่อนบ้าน

  รับข่าวสาร
อีเมล์ของคุณ :
 สมัคร    ยกเลิก

  สังคมออนไลน์
  
  

  ออนไลน์

ระเบียบข้อบังคับทั่วไปของพนักงานขับรถ

 

      ข้อบังคับต่างๆ นี้ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ นอกเหนือไปจากกฎอื่นๆ ของบริษัทฯที่มีอยู่แล้วพนักงานขับรถทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องสนใจและทำความเข้าใจกับระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

1.การแต่งกายของพนักงานขับรถ

พนักงานขับรถต้องแต่งเครื่องแบบตามระเบียบบริษัทฯ และต้องไม่ไว้ผมยาว หรือไว้หนวดเครารุงรัง ขณะปฏิบัติงานต้องสวมหมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดอื่นๆที่เหมาะสมกับงาน

 

2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

พนักงานขับรถ จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับขี่ โดยจะต้องมีใบขับขี่ชนิดที่ 3 เป็นอย่างต่ำและต้องไม่ขาดอายุ พกติดตัวเป็นประจำในขณะปฏิบัติงาน

 

3.คนโดยสาร

ห้ามมิให้บุคคลอื่นทั้งที่เป็นหรือไม่เป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยสารไปในรถ หรือขับรถ นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

 

4.บุหรี่ สุรา ยากระตุ้น และสารเสพติด

ห้ามมิให้พนักงานสูบบุหรี่ในโรงงานที่ไปบรรจุและส่งสินค้า ร่วมทั้งพนักงานขับรถต้องไม่ดื่มสุรา หรือยากระตุ้นใดๆ ในขณะที่จะมาทำงานหรือขณะปฏิบัติงาน และห้ามไม่ให้พนักงานเสพ ครอบครอง และจำหน่ายยาเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมาย ตลอดเวลาที่ทำงานกับบริษัทฯ

 

5. กฎจราจร

พนักงานขับรถจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และต้องแสดงความมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่นๆ

 

6. การจอดรถ

- เพื่อการจอดรถที่ปลอดภัย พนักงานขับรถจะต้องใช้เบรกมือทุกครั้งที่จอดรถ และใช้ขอนไม้หนุนล้อด้วยทุกครั้งที่จอดรถ

- พนักงานขับรถรถต้องไม่จอดรถทิ้งไว้ในที่สาธารณะ ยกเว้นในกรณีจอดรถเพื่อโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน

 

7.การจำกัดความเร็ว

พนักงานขับรถจะต้องขับรถไม่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด หรือที่บริษัทฯกำหนด นอกจากนั้นพนักงานขับรถจะต้องใช้ความระมัดระวัง และลดความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เช่น กรณีฝนตก ถนนลื่น บริเวณชุมชน หรือการขับรถในเวลากลางคืน

 

8. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ทั้งนี้ทางบริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง อุปกรณ์สำหรับให้พนักงานขับรถสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมของการทำงานในขณะขนส่ง ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน ขณะขนส่งสินค้า ทางบริษัท ได้กำหนดให้พนักงานขับรถให้สวนใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่

 - หมวกนิรภัย

 - อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Protective spectacles or Glassess)

 - รองเท้านิรภัย

 

ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 3 ชนิดนี้ทางบริษัทบังคับให้พนักงานทุกคนต้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ในโรงงานหรือทุกครั้งที่ต้องลงจากรถส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดอื่นๆ เช่น

 

- อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear protection devices)

- อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ (Respiratory protection devices)

- อุปกรณ์นิรภัยป้องกันมือ (Hand Protection Devices)

- เสื้อสะท้อนแสง

 

ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทางบริษัทจะจัดให้กับพนักงานขับรถตามความเหมาะสมกับบริษัทที่จะไปทำการขนส่งสินค้า ซึ่งพนักงานขับรถจะสวมใส่และใช้อุปกรณ์เหล่านี้ตามความเหมาะสมและเล็งเห็นว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

 

  นาฬิกา

  ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม2561 »
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  สถิติของเว็บไซต์

  ป้ายโฆษณา
ไม่พบข้อมูล


POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE